Průmyslové snímatelné izolace

Izolační systém pro dálkové vytápění vychází z požadavku platné vyhlášky č. 193/2007 Sb., § 5.

Izolace se používají zejména v energetice, teplárenství, kotelnách, výměníkových stanicích a všude tam, jde jsou rozváděna teplonostná média a je žádoucí zabránit tepelným ztrátám.

Unikátnost systému jsou okamžité a prokazatelné úspory. Izolováním předávací stanice se také snižují náklady na zajištění hygienické výměny vzduchu v místnosti, kde je předávací stanice umístěna. Dle zvoleného rozsahu izolování je nutné zajistit dostatečné větrání. Teplota místnosti nesmí překročit 40 °C.

Poskytují ochranu osob před popálením ve smyslu ČSN 070620 čl. 413 (maximální teplota povrchu izolace nepřesahuje teplotu okolí o více než 25 °C). Splněním požadavků výše uvedené normy navíc zvyšuje bezpečnost práce teplených zařízení.


     CO JE ZNAČKA GREENTHERM?
    Je to řešení navržené firmou SYSTHERM, které garantuje ekonomickou návratnost.WWW.ENERGIECHYTRE.COM