O nás

Odpovědí firmy SYSTHERM na společenskou odpovědnost je projekt ENERGIE CHYTŘE. Díky tomu nabízíme komplexní a zákaznická řešení od našeho vlastního vývoje, projekce, výroby, montáže a servisu. Pracujeme s nejmodernějšími technologiemi a metodami.

ENERGIE CHYTŘE denně posuzuje vaše konkrétní případy ohledně vytápění a přípravy teplé užitkové vody. Bereme v úvahu detaily stavby, současný způsob vytápění a ohřevu teplé vody, ale také její lokalitu a možnost připojení na alternativní zdroje tepla. Alternativními zdroji energie nejsou jen zdroje obnovitelné, ale mix všech dostupných zdrojů. Vedle plynu, elektřiny a uhlí se jedná o energii vodních zdrojů, větru nebo slunce, a v neposlední řadě také o biomasu a bioplyn.

Zajímavým řešením pro výrobní sféru je využití odpadního tepla. Odpadní teplo zíkáváme např. z kompresorů, lisů, pecí atd. Odpadním teplem ohříváme teplou užitkovou vodu a vracíme ho zpět do otopné soustavy nebo ho naopak měníme na chlad.

Na co se zaměřujeme

Posuzujeme stávající i budoucí budovy. Navrhujeme a realizujeme taková řešení, která jsou efektivní, ekonomická a ekologická. Posoudíme i stávající projektovou dokumentaci a navrhneme případná alternativní řešení.

Úplně novým projektem je problematika větrání veřejných budov, zejména škol a osvěta na téma rekuperace. Připravili jsme pilotní projekt k zajištění kvality prostředí dle vyhlášky č. 410/2005 Sb.

Dále přinášíme řešení pro hospodaření se srážkovou vodou a chceme vás tím motivovat ke globálnímu šetření použitím nádrží na dešťovou vodu.

Nezapomněli jsme ani na průmysl, protože v průmyslu je budoucnost. Pomáháme výrobním podnikům hledat a realizovat úspory, jak efektivně a ekonomicky využít jejich odpadní teplo.

Doporučujeme průmyslové tepelné izolace, jenž zabraňují úniku nově vytvořeného tepla. Jedná se o snímatelnou izolaci, která je dělaná na míru. Izolujeme i části, které se běžně neizolují a díky kterým vznikají velké tepelné ztráty.

JE NA VÁS, ZDA NÁVRHY NAŠICH PROJEKTANTŮ VÁS PŘESVĚDČÍ A BUDETE CHTÍT DÁLE POKRAČOVAT VE SPOLUPRÁCI.

Společenská odpovědnost má i další rozměr. Třeba takový, že dáváme skutečnou pracovní příležitost lidem, kteří by ji vzhledem ke svému handicapu hůře hledali. 

Výběr nejprodávanějších produktů k realizaci vašeho projektu

•    Akumulační nádrže na dešťovou vodu RAINBAG
•    Hygienické radiátory COLORADO
•    Elektrické vodiče NEXT TAPE
•    Průmyslové snímatelné izolace DH BOX, CO BOX, FLEXIZOL
•    Rekuperační systém Control Individual Indoor Climate
•    Systém propojující několik zdrojů energií SYMPATIK AquaStorage
•    Posouzení stávajícího objektu TERMOKAMEROU
•    ENERGETICKÝ MANAGEMENT

SYSTHERM´S CSR?

ENERGIE CHYTŘE.