FLEXIZOL

Průmyslová snímatelná izolace pro parní aplikace. Použití pro média o teplotě až do 500 °C.

Izolační systém pro vytápění vychází z požadavku platné Vyhlášky č. 193/2007 Sb., §5.

Instalací teplené izolace FLEXIZOL se sníží tepelná ztráta technologií předávání tepla o 80 – 85 %.

Možnost použití pro vnitřní i venkovní aplikace.

Realizace jsou zajišťovány vyškolenými pracovníky.


PRŮMYSLOVÉ SNÍMATELNÉ IZOLACE FLEXIZOL


Jedná se o systém snímatelných telelných izolací pro vytápění, kde je žádoucí zabránit tepelným ztrátám nebo ziskům.

FLEXIZOL S
je určen pro vnitřní použití, je šitý na míru, se silikonovým povrchem, s trvalou teplotní odolností do 500 °C.

FLEXIZOL T s teflonovým povrchem
je určen pro provozy se zvýšeným požadavkem na hygienické normy (např. v potravinářství nebo provozy s únikem olejů). Tato izolace je omyvatelná a vhodná i pro venkovní použití, s trvalou teplotní odolností do 310 °C.

Společnost SYSTHERM s.r.o. nabízí v rámci projektu společenské odpovědnosti ENERGIE CHYTŘE systém snímatelných tepelných izolací FLEXIZOL.

Snímatelná tepelná izolace FLEXIZOL je šitá na míru pro konkrétní zákaznické řešení technologií předávání tepla. Je využitelná jak pro celek, tak i pro dílčí komponenty a potrubní části. Díky tomuto unikátnímu systému lze izolovat i části, které se běžně neizolují a dochází u nich k únikům tepla.

Snímatelná tepelná izolace FLEXIZOL vyniká jednoduchou a rychlou montáží a demontáží, a to opakovaně, navíc bez odstávek tepelných zdrojů.

Přínosem systému jsou okamžité a prokazatelné úspory.

HLAVNÍ VÝHODY SNÍMATELNÉ TEPELNÉ IZOLACE FLEXIZOL

 • Instalací snímatelné tepelné izolace FLEXIZOL se snižují tepelné ztráty technologie předávání tepla o 80 – 85 %, a to prokazatelně ihned po montáži.
 • Po montáži izolací je součástí předávacího protokolu ověření kvality instalace snímků z termokamery.
 • Izolování armatur různých tvarů a velikostí s teplotou až do 500 °C.
 • Poskytují ochranu osob před popálením ve smyslu CSN 070620 čl. 413 (maximální teplota povrchu izolace nepřesahuje teplotu okolí o více než 25 °C).
 • Splnění požadavků výše uvedené normy navíc zvyšuje bezpečnost práce obsluhy tepelných zařízení.
 • Izolováním technologií předávání tepla se také snižují vedlejší náklady na zajištění výměny vzduchu v místnosti dle platných hygienických norem.
 • Opakovaně možné použití izolace po demontáži (např. při opravě armatury).
 • Montáž probíhá i při plném provozu, bez potřeby odstávky technologií předávání tepla.

FLEXIZOL S izolace se silikonovým povrchem
POUZE PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Vnější obal izolace:
• Skleněná vlákna vyrobená z nekonečné vláknité příze jsou anorganický materiál a nehoří ani nepodporují hoření.
• Povrch je z důvodu chemické ochrany a ochrany před povětrnostními vlivy potažen silikonem.
• Hmotnost: 410 g/m2
• Trvalá teplotní odolnost: 500 °C

Vnitřní výplň izolace:
• Izolace je tvořena rohožemi z minerální plstě umožňující izolace i nepravidelných tvarů.
• Hmotnost: 155 kg/m3
• Trvalá teplotní odolnost: max. 750 °C

Optimální pro instalace:
• Horkovodní a parovodní systémy
• Parní a spalinové výměníky
• Technologická zařízení
• Potravinářských a průmyslových pecí


FLEXIZOL T izolace s teflonovým povrchem, omyvatelná

PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ A PROSTORY SE ZVÝŠENÝM POŽADAVKEM NA HYGIENICKÉ NORMY (např. v potravinářství, průmyslu s únikem olejů).

Vnější obal izolace:
• Skleněná vlákna vyrobená z nekonečné vláknité příze jsou anorganický materiál a nehoří ani nepodporují hoření.
• Povrch je z důvodu zvýšené chemické ochrany a ochrany před povětrnostními vlivy potažen PTFE Teflonem. Teflon je obzvlášť odolný vůči většině průmyslových chemikálií a je použitelný do 310 °C, povrch je omyvatelný.
• Hmotnost: 561 g/m2
• Trvalá teplotní odolnost: 315 °C

Vnitřní výplň izolace:
• Izolace je tvořena rohožemi z minerální plstě umožňující izolace i nepravidelných tvarů.
• Hmotnost: 155 kg/m3
• Trvalá teplotní odolnost: max. 750 °C

Optimální pro instalace:
• Horkovodní a parovodní systémy.
• Armatury venkovních parovodních rozvodů.
• Vnitřní izolace rozvodů tepla v potravinářském, petrochemickém a farmaceutickém průmyslu.

 

PRODUKTOVÝ LIST FLEXIZOL

 


Požadované montážní pomůcky

 • nerezový drát tl. 1mm (standardně součástí dodávky)
 • štípací kleště, kombinované kleště
 • ochranné pracovní pomůcky

Postup montáže zaizolování potrubí a komponentu

Krok 1

Připravíme si nerezový drát o tl. 1mm, kterým budeme připevňovat izolaci k potrubí a provedeme na něm upevňovací smyčku.

Krok 2

Obalíme dané potrubí izolací.

Krok 3

Upevňovací smyčku drátu přichytíme k  háčku umístěném na izolaci.

Krok 4

Ocelový drát postupně provlékneme všemi háčky umístěnými na izolaci.

Krok 5

Drát utáhneme tak, aby izolace byla pevně připevněna k potrubí či komponentu.

Krok 6

Po dotažení ocelový drát otočíme kolem háčku a uštípneme kleštěmi.

Krok 7

Vyčnívající konec drátu zatlačíme k izolaci.


Názorný příklad zaizolování potrubí a komponentu

Nezaizolované potrubí a komponent

Zaizolování trubky z jedné strany

Zaizolování trubky z druhé strany

Zaizolování celého těla komponentu

 

KPS zaizolovaná pomocí FLEXIZOLU
KPS zaizolovaná pomocí FLEXIZOLU
KPS zaizolovaná pomocí FLEXIZOLU
KPS zaizolovaná pomocí FLEXIZOLU a DH BOXU