DH BOX

Průmyslová snímatelná izolace DH BOX. Použití pro média o teplotě až do 156 °C.

 
•    Izolační systém pro dálkové vytápění vychází z požadavku platné Vyhlášky č. 193/2007 Sb., §5.

•    Instalací teplené izolace DH BOX se sníží tepelná ztráta technologií předávání tepla o 70 – 92 %

•    Realizace jsou zajišťovány vyškolenými pracovníky.

 
TECHNICKÉ PARAMETRY

Materiál pro teploty do 156 °C: Černá polyuretanová pěna
Objemová hmotnost: 50 - 65 kg/m3
Součinitel tepelné vodivosti: 0,022 W/mK při +10 °C dle EN 12667
0,025 W/mK při +40 °C dle EN 12667
Požární odolnost: Kat. B - nesnadno hořlavé
Spojení: Nerezivějící kovovou páskou, upínacím kroužkem

 

PRŮMYSLOVÉ SNÍMATELNÉ IZOLACE DH BOX

Izolace se používají zejména v energetice, teplárenství, kotelnách, výměníkových stanicích a všude tam, kde jsou rozváděna teplonosná média a je žádoucí zabránit tepelným ztrátám.

Společnost SYSTHERM s.r.o. nabízí v rámci projektu společenské odpovědnosti ENERGIE CHYTŘE systém snímatelných tepelných izolací DH BOX.

Snímatelná tepelná izolace DH BOX je speciálně vyvinutý izolační program, který se skládá z tvarovaných pouzder, které jsou vhodné pro izolaci komponentů předávacích stanic a potrubních rozvodů. Díky tomuto unikátnímu systému lze izolovat i části, které se běžně neizolují a dochází u nich k únikům tepla, jako např. filtry a ventily.

Snímatelná tepelná izolace DH BOX vyniká jednoduchou a rychlou montáží a demontáží a to opakovaně, navíc bez odstávek tepelných zdrojů.

Unikátnost systému jsou okamžité a prokazatelné úspory.

Snímatelná tepelná izolace DH BOX je sestavena z jednotlivých modulů. Tyto moduly se postupně nasazují na armatury a potrubní části předávací stanice. Jednotlivé moduly jsou vyrobeny ze dvou stejných polovin, které se navzájem spojí pomocí spony nebo kovového pásku. Pouzdra izolace jsou z vodě odolného materiálu.


HLAVNÍ VÝHODY SNÍMATELNÉ TEPELNÉ IZOLACE DH BOX:


  • Instalací snímatelné tepelné izolace DH BOX se snižují tepelné ztráty technologie předávání tepla o 70 – 92 %, a to prokazatelně ihned po montáži.
  • Po montáži izolací je součástí předávacího protokolu ověření kvality instalace snímků z termokamery.
  • Izolování armatur různých tvarů a velikostí s teplotou až 148 °C, krátkodobě až do 156 °C.
  • Poskytují ochranu osob před popálením ve smyslu CSN 070620 čl. 413 (maximální teplota povrchu izolace nepřesahuje teplotu okolí o více než 25 °C).
  • Splnění požadavků výše uvedené normy navíc zvyšuje bezpečnost práce obsluhy tepelných zařízení.
  • Izolováním technologií předávání tepla se také snižují vedlejší náklady na zajištění výměny vzduchu v místnosti dle platných hygienických norem.
  • Opakovaně možné použití izolace po demontáži (např. při opravě armatury).
  • Montáž probíhá i při plném provozu, bez potřeby odstávky technologií předávání tepla.


PRODUKTOVÝ LIST DH BOX

 KPS zaizolovaná snímatelnou izolací DH BOX

TVARY IZOLACÍ PRO JEDNOTLIVÉ ARMATURY

snímatelná izolace DH BOX pro mezipřírubovou klapku
snímatelná izolace DH BOX pro ventil přírubový
snímatelná izolace DH BOX pro regulační ventil přírubový
snímatelná izolace DH BOX
snímatelná izolace DH BOX pro filtr přírubový
snímatelná izolace DH BOX pro kulový kohout závitový
snímatelná izolace DH BOX pro regulační ventil závitový
snímatelná izolace DH BOX pro kulový kohout přivařovací
snímatelná izolace DH BOX pro vyvažovací ventil závitový
snímatelná izolace DH BOX pro koleno
snímatelná izolace DH BOX pro filtr závitový
snímatelná izolace DH BOX pro trubku

PŘÍKLADY STANIC

 č.15
 č.16
 č.17
 č.18
 č.19